Doelgroep 0-4 jaar

Goed voorbeeld doet volgen

rovz progedu Jongleren in het verkeer

Peuters nemen nog niet zelfstandig deel aan het verkeer. Meestal worden ze vervoerd door papa of mama; soms op de fiets, soms in de auto. Voorlichting voor deze groep richt zich daarom voornamelijk op ouders. Zij spelen een belangrijke rol bij de verkeersveiligheid van peuters. Zij kunnen hun kinderen in het verkeer beschermen door hen altijd veilig te vervoeren en door hen stapje voor stapje veilig gedrag aan te leren. Altijd het goede voorbeeld geven speelt hierbij een grote rol.

Voor peuterspeelzalen e.d. is er 'JONGleren in het verkeer' ontwikkeld. Deze leskist bevat allerlei materialen om concrete verkeerseducatieve activiteiten met peuters uit te voeren. Leerzaam en leuk bovendien. De handleiding geeft ook een goede beschrijving voor het organiseren van verkeersthemaweken voor de kinderen en een informatiebijeenkomst voor de ouders. De leskist is gratis te leen, via rovz@zeeland.nl

Op de site van het CROW https://crow.nl staan PVE (Permanente Verkeers Educatie) goedgekeurde materialen beschreven.