Contact

Bereikbaarheid ROVZ

Wilt u een medewerker van het ROVZ spreken of mailen? Of subsidie namens uw school aanvragen?

  • Mail gerust uw vragen naar rovz@zeeland.nl. Ook is dit mailadres er voor het aanvragen van subsidie (scholen);
  • Liever direct contact? Via 0118-631011 (algemeen nummer Provincie Zeeland) wordt u doorverbonden met een medewerker van het ROVZ.

Melding doorgeven?

  • Via het participatiepunt van VVN kunt u onveilige verkeerssituaties melden. VVN participatiepunt