Snelheid

Ontwikkeling snelheidsmeetnet

rovz cijfers snelheid 2011

De afgelopen jaren is de snelheid op de meeste wegen buiten de bebouwde kom gedaald, maar die daling stagneert nu. Er is sprake van een lichte stijging.