Gordelgebruik

Draagpercentage

cijfers rovz blz 4 gordelachterin

Uit metingen blijkt dat van de bestuurders in Zeeland in 2011 92% buiten de bebouwde kom en 90% binnen de bebouwde kom de autogordel draagt. Een voortschrijdend beeld over vijf jaar laat een stijging zien van het draagpercentage bij bestuurders binnen en buiten de bebouwde kom: van 65% in 1992-1996 naar 90% in 2007-2011.

Bij achterpassagiers zien we eveneens een stijging van 35% in 1992-1996 naar 75% in 2007-2011. Vooral bij korte ritten (school-thuis-route, sport etc.) draagt men achterin (vaak kinderen) geen gordel. In de loop der jaren is het draagpercentage autogordel zeker verbeterd. Helaas draagt nog steeds 10% van de bestuurders en 25% van de achterpassagiers geen gordel, terwijl dat toch wettelijk verplicht is.

Het dragen van autogordels vermindert de kans op ernstig letsel met 30 tot 40% afhankelijk van de plaats in de personenauto. Bij alleen verkeersdoden 70%.