Snelheidscampagne

Campagne Snelheid start 3 mei 2021

Op maandag 3 mei start de landelijke en daarmee ook de Zeeuwse campagne Snelheid. Het ROVZ volgt hierin de landelijke campagnekalender van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en richt zich in de maanden mei en juni op deze campagne. Hierbij worden bestuurders (vooral automobilisten maar ook motorrijders) door middel van de regionaal geplaatste posters langs de wegen geattendeerd op hun snelheid: check wat vaker je snelheid en houdt je aan de geldende snelheidslimiet.

Te hard rijden heeft grote gevolgen

De campagne stuurt aan op het verantwoordelijkheidsgevoel van automobilisten: zorg voor veiligheid op de weg, voor anderen én voor jouzelf. Met name te hoge snelheid op 30 en 50 kilometerwegen is nog steeds een groot probleem. Zeker in de bebouwde kom waar je regelmatig in onverwachte verkeerssituaties terechtkomt. En waar je vaak te maken hebt met kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers. Check daarom, met aandacht voor de weg, regelmatig je snelheid. Zo rijd je nooit ongemerkt te hard.

Met de campagne Snelheid worden met name weggebruikers aangesproken die de wet licht overtreden en maximaal 10 tot 15 kilometer per uur te hard rijden. Omdat ze met het verkeer meegaan of gewoon ongemerkt harder rijden dan is toegestaan. Een paar kilometer te hard rijden lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben.

Let op je snelheid

Al een keertje een noodstop moeten maken? Dan weet je ieder geval hoe het is om spontaan te moeten remmen en hoe lang het duurt voordat je eigenlijk met jouw auto tot stilstand bent gekomen. Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat je nog meters doorrijdt op volle snelheid, voordat je überhaupt op de rem trapt. En dan volgt nog de afstand die je nodig hebt om de auto tot stilstand te brengen. 

 

Snelheid als speerpunt 

Snelheid is een speerpunt van het ROVZ. Het pilotproject snelheid: 'Bedankt dat je langzamer rijdt!' is afgerond. De aanpak is succesvol gebleken. Met de handleiding kunnen wegbeheerders die samen met buurtbewoners een snelheidsprobleem willen aanpakken nu zelf aan de slag.

Kijk voor informatie over remweg, botskrachten, boetes, enz. op: https://www.komveiligthuis.nl/snelheid

 

Contact


Heeft u vragen over de campagne in Zeeland? Neem dan contact op met team ROVZ via rovz@zeeland.nl

handleiding (1.65 MB)