Slik op de weg

De bietencampagne is 11 september van start gegaan. Dit markeert traditiegetrouw ook altijd het begin van de SLIK campagne in Zeeland. Jaarlijks zijn er tientallen ongevallen tijdens de oogstperiode als gevolg van slik op de weg. Zeker als het regent, kan de weg verraderlijk glad worden. Van akkerbouwers en loonwerkers wordt verwacht dat zij zich houden aan de spelregels Slik op de weg. Weggebruikers worden opgeroepen om alert te zijn op gevaarlijke situaties.


Hou 't veilig
In de spelregels 'Slik op de weg' zijn afspraken vastgelegd die ZLTO, Cumela Nederland, wegbeheerders, politie, OM en ROVZ hebben gemaakt over de Slik-aanpak. Daarin staat dat degene die de oogst binnenhaalt, zijn best moet doen om vervuiling van de weg te voorkomen, door slik van de machines en tractors te verwijderen voordat deze de weg op gaan. De sector werkt ook aan technische innovaties om slik op de weg te voorkomen. Zo zijn er al de nodige machines die de oogst vanaf het land op vrachtauto’s of aanhangwagens laden, zonder zelf op de weg te komen. Daarmee wordt vervuiling helemaal voorkomen.

Boeren en loonwerkers zijn verplicht om andere weggebruikers met behulp van waarschuwingsborden te waarschuwen voor het gevaar van gladheid, als er onverhoopt toch slik op de weg of op een fietspad komt. Vervolgens moet de vervuiling zo snel mogelijk worden opgeruimd.

De vervuiler is altijd aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door slik op de weg. Als hij verzuimt borden te plaatsen en de weg schoon te maken, dan kan de boete bij een dodelijk ongeval oplopen tot € 10.000.

Slikborden
In 2012 zijn er duurzame waarschuwingsborden ontwikkeld. Deze borden zijn uitgevoerd in felgeel aluminium. Daardoor zijn ze beter bestand tegen herfstige weersomstandigheden. Ook hebben de borden een hogere reflectiegraad, waardoor ze in het donker net zo goed te zien zijn als andere verkeersborden. Bestel hier uit Slikborden! 

Weggebruikers die onderweg slik zien liggen die niet is gemarkeerd met een slikbord, kunnen dit melden bij de politie (0900 8844). De politie geeft de melding door aan de wegbeheerder, zodat die wat aan de gevaarlijke situatie kan doen.

Meer informatie

Video Slik op de weg