Slik op de weg

Landbouwers zijn volop bezig met het rooien van landbouwproducten. Slik dat tijdens het rooien op de weg blijft liggen, kan met name in combinatie met nat weer voor gevaarlijke situaties zorgen. Het is dan belangrijk dat agrariërs ervoor zorgen dat de weg wordt schoongemaakt, maar ook dat weggebruikers hun snelheid aanpassen aan de situatie.

 

Om te voorkomen dat ongelukken plaatsvinden, hebben wegbeheerders, waaronder het waterschap en Provincie Zeeland, in samenspraak met belangenorganisaties spelregels voor agrariërs opgesteld. Agrariërs moeten zelf de vervuiling gelijk opruimen. Zodra er toch onveilige situaties worden ontdekt, nemen de instanties maatregelen. Mensen die gevaarlijke situaties door slik op de weg willen melden, kunnen het beste telefonisch contact opnemen de wegbeheerder. Alleen dan kunnen waterschap en provincie direct actie ondernemen.

Spelregels agrariërs 

Hoewel agrariërs en loonbedrijven hun best doen om de weg schoon te houden, kunnen wegen toch vervuild raken. Het plaatsen van waarschuwingsborden is daarom zeer belangrijk en verplicht. Om ongevallen te voorkomen wijzen wij en de Provincie Zeeland alle agrariërs er ook op:

ernstige vervuiling te voorkomen door slik van de wielen van de landbouwvoertuigen te verwijderen voordat de voertuigen de weg op gaan; 
de vervuilde wegdekken zo snel mogelijk schoon te (laten) maken en geen grote blokken klei in de bermen te laten liggen;
contact met het waterschap of Provincie op te nemen als, ondanks bovenstaande maatregelen, toch een verkeersonveilige situatie dreigt te ontstaan. Waterschap of Provincie kunnen dan besluiten borden met een snelheidsbeperking en slipgevaar te plaatsen.

Rol waterschap en Provincie

De wegbeheerders houden toezicht op het naleven van de spelregels zoals die hierboven vermeld staan. Soms zullen wij en de Provincie Zeeland besluiten borden met een snelheidsbeperking te plaatsen. Als een weg ernstig vervuild is, kunnen de wegbeheerders de weg ook tijdelijk afsluiten. Dit willen wij echter voorkomen. Waterschap en Provincie houden toezicht op het schoonmaken van de weg. De veroorzaker moet dit zelf doen, maar bij nalatigheid laten de wegbeheerders de weg schoonmaken op kosten van de vervuiler. 

Weggebruikers

Weggebruikers moeten in het buitengebied de komende maanden rekening houden met slik op de weg. Regen en mist kunnen verraderlijke verkeerssituaties opleveren en met slik op de weg wordt het nog belangrijker dat de weggebruiker zijn snelheid aanpast aan de omstandigheden. In het buitengebied hebben we te maken met veel landbouw en slik op de weg is nooit 100% te voorkomen. Daarom is het belangrijk om altijd voorzichtig te rijden. 

Gevaarlijke situatie melden bij het waterschap

Wij verzoeken mensen, die een gevaarlijke verkeerssituatie willen melden, dit alleen telefonisch te doen. Het waterschap kan dan direct actie ondernemen door het slik alsnog te laten opruimen. Scheldestromen is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereiken via 088 - 246 1000 (lokaal tarief).

Gevaarlijke situatie melden bij de Provincie

De Provincie verzoekt bij een gevaarlijke verkeerssituatie op provinciale wegen alleen telefonisch contact op te nemen. Dit kan via telefoonnummer 0118-631011 tussen 08.30-16.30 uur. Buiten deze tijden met de politie Zeeland-West-Brabant via 0900-8844.

 

Video Slik op de weg