Fietsverlichtingscampagne

Fietsverlichting ‘AAN in het donker'
 

Aankondiging Zeeuwse campagne Fietsverlichting 1 november 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start 1 november a.s. haar landelijke campagne Fietsverlichting. Ook voor deze campagne en aandacht voor gebruik van goed werkende fietsverlichting, volgt het ROVZ de landelijke campagnekalender. De campagne is gericht op fietsers om gebruik van fietsverlichting te stimuleren.

Posters fietsverlichting

Alle partners van het ROVZ worden of zijn intussen voorzien van de posters rond de campagne fietsverlichting. Met het verzoek om deze actief in te zetten en zo het bereik te vergroten: fietsers zet je licht AAN in het donker, bij schemer en wanneer het slecht weer is. Informatie kan worden verspreid op verschillende manieren: via een social media berichtje op Facebook bijvoorbeeld, op eigen website en om ze op te hangen in de gebouwen. Zo worden eigen medewerkers en bezoekers geattendeerd op de campagne én nut en noodzaak van het gebruik van fietsverlichting. Een gepersonaliseerde poster maken? Dat kan via: Maak je eigen AAN in het donker poster Wij vragen jullie als partner ROVZ om deze boodschap uit te dragen binnen eigen organisatie.

Verder zijn de Fietsverlichtingsposters te zien op de horeca- en bioscooptoiletten in Vlissingen, Terneuzen en Goes en draait de videocommercial in de bioscopen. Deze commercial is gebaseerd op het animatiefilmpje dat bij de vorige campagneactie rond fietsverlichting in opdracht van het ROVZ geprojecteerd werd op een aantal schoolgebouwen. Deze actie en het filmpje werden goed ontvangen door scholen, leerlingen, de ouders en Zeeuwse media.

Langs de weg worden deze posters ook weer in de frames gehangen. Zo wordt er volop aandacht besteed aan verkeersveiligheid.

Fietsende jeugd is zich er niet bewust van dat ze zonder fietsverlichting slecht zichtbaar zijn in dit jaargetijde. Ook voor hen is deze fietsverlichtingscampagne bedoeld, zo worden scholen gestimuleerd om extra aandacht te besteden aan goed werkende verlichting. Scholen dragen dit uit via de nieuwsbrief aan ouders, op de website en/of lesmateriaal. Ook vermeld School op Seef informatie over deze campagne, om zo ouders te betrekken bij het controleren van fietsverlichting.

Wist je dat?

Verlichting niet zozeer voor jouw eigen zicht is maar vooral zodat automobilisten je zien?
In de 4 grootste steden van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) fietsers gemiddeld minder vaak licht aan hebben dan in andere steden? Ook gebeurt dit minder vaak volgens de regels.
Jongeren en jongvolwassenen in verhouding minder vaak verlichting aan hebben dan ouderen?
Het achterlicht het belangrijkst is? Omdat je het achteropkomende verkeer niet kunt zien aankomen.

Regionale handhavingsacties politie Zeeland-West-Brabant – VVN - ROVZ

Het ROVZ werkt samen met politie Zeeland-West-Brabant tijdens handhavingsacties, hiervoor zet zij vrijwilligers van VVN in om in gesprek te gaan met fietsers/automobilisten. Zij delen hierbij campagnemateriaal uit. Zo wordt bewustwording rond verkeersveiligheid gecreëerd en vergroot. Op het gebied van campagnematige handhaving (tijdens de duur van een specifieke campagne) is het ROVZ van plan om in samenwerking met een regionaal team verkeer politie én met inzet van vrijwilligers VVN een handhavingsactie rond fietsverlichting te organiseren in een specifieke regio. Meer hierover leest u in de maand november-december (via website ROVZ/politie Zeeland-West-Brabant en de media).

infographic fietsverlichting

Regels fietsverlichting

Wat zijn nu precies die regels voor fietsverlichting en reflectoren op de fiets?

  • Als fietser is het belangrijk om in het donker, bij slecht zicht (weer) en bij schemer een voorlicht en achterlicht aan te hebben
  • Het gebruik van reflectoren op de achterkant van de fiets, trappers, wielen of banden dragen bij aan de zichtbaarheid. Zie voor meer info www.komveiligthuis.nl/fietsverlichting.

100% verkeersveilig, daar gaan we voor
De campagne Fietsverlichting ‘AAN in het donker’ sluit aan bij de ambitie van het ROVZ: 100% verkeersveilig, daar gaan we voor. We willen dat alle Zeeuwen veilig thuis kunnen komen. Wilt u als partner van het ROVZ, school, bedrijf of organisatie ook aandacht vragen voor de campagne of onze ambitie uitdragen, dan ondersteunen wij dat. Via www.rovz.nl zijn verschillende digitale middelen beschikbaar: posters, banners, beeldmerk 100% verkeersveilig.