Campagnes & Acties

 
Elk jaar stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met Openbaar Ministerie en politie campagnekalender op. Hierin staan de thema's voor verkeersveiligheidscampagnes aangegeven.
De landelijke Campagnekalender Verkeersveiligheid 2018 richt zich op de volgende onderwerpen: Bob, snelheid, aandacht en fietsverlichting. Het ROVZ maakt onderscheid tussen campagnes behorend bij een speerpunt en overige campagnes. In het laatste geval wordt een campagne op onderhoudsniveau ondersteund.

Onmisbare instrumenten
Campagnes en acties zijn onmisbare instrumenten om weggebruikers te bewegen tot veilig gedrag in het verkeer. Elke campagne is een mix van voorlichting, handhaving en actie op regionaal niveau. De partners van het ROVZ bepalen samen welke campagnes er regionaal worden opgepakt.
Vanaf komend jaar willen we onze partners meer bij deze en andere campagnes betrekken en bekijken hoe zij onze acties kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld via de eigen websites, huis-aan-huisbladen en dergelijke.

Jaarverslag verkeersveiligheid campagnes 2017

Speerpunten ROVZ 2018
De campagneactiviteiten van het ROVZ richten zich in 2018 op de speerpunten Fiets, Snelheid en Aandacht.

In overleg met Veiligheidsregio Zeeland en zorgverleners voeren we indien nodig campagne over het reageren op voorrangsvoertuigen, zoals ambulances en politieauto’s. Hiervoor gebruiken we de standaardcampagne ‘Zwaailicht en sirene’, die we eventueel een Zeeuws tintje geven.

Campagnekalender 2018