Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV

Zeeuwse Uitvoeringsagenda Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 vastgesteld

Gedeputeerde Staten heeft op dinsdag 7 juli 2020 kennisgenomen van de Zeeuwse Uitvoeringsagenda Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 die begin juli is vastgesteld door het Provinciaal Overleg Verkeer & Vervoer. Op basis van deze agenda gaan de partners van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) samen aan de slag om Zeeland nog verkeersveiliger te maken. De uitvoeringsagenda is een Zeeuwse vertaling van de landelijk vastgestelde nieuwe visie op de aanpak van verkeersveiligheid voor het aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties in gemeenten en provincies.

De voorzitter van het ROVZ en gedeputeerde verkeersveiligheid van de Provincie Zeeland, Harry van der Maas, benadrukt het belang van deze gezamenlijke Zeeuwse Uitvoeringsagenda. Samen met onze ROVZ partners zijn eerst de risico’s van de Zeeuwse infrastructuur in kaart gebracht en op basis daarvan is er voor de komende jaren een stevig fundament neergelegd om de risico’s aan te pakken en de Zeeuwse verkeersveiligheid verder te verbeteren, aldus gedeputeerde Van der Maas.

Risicogestuurde aanpak

Naast het onderzoek naar risico’s heeft Bureau XTNT de gevoelens van verkeersonveiligheid onder de Zeeuwse burgers onderzocht en zijn de uitkomsten getoetst aan de mening van Zeeuwse experts. Op basis van deze onderzoeken zijn de volgende aandachtsgebieden in de agenda opgenomen: Infrastructuur & Heterogeniteit, Kwetsbare en Onervaren Weggebruikers, Afleiding en Verkeersovertreders.  

Met de Uitvoeringsagenda neemt het ROVZ en haar partners een belangrijke stap in de richting van de wens om Zeeland 100% verkeersveilig te maken. Zeeuwse wegbeheerders en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor verkeersveiligheid dragen graag een steentje bij aan de uitvoering.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid en Zeeuwse Uitvoeringsagenda

De gezamenlijke nieuwe visie op de aanpak van verkeersveiligheid is gemaakt op initiatief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, in samenspraak met de partners. De minister wil hiermee de verkeersveiligheid in Nederland verbeteren om de trend te keren van het jaarlijks toenemende aantal verkeersslachtoffers en het daarmee gepaarde leed en verdriet dat dit veroorzaakt.

Op 14 februari 2019 is deze visie tijdens een startmoment door alle partners onderschreven en is een startakkoord getekend waarin onder andere was opgenomen dat alle regio’s een uitvoeringsagenda zouden maken. Het ministerie heeft extra geld beschikbaar gesteld om risico’s op verkeersongevallen te verminderen door de aanpak van infrastructuur te versnellen. Van deze subsidiemogelijk wordt gebruik gemaakt door de Zeeuwse wegbeheerders. De Zeeuwse subsidieaanvraag van 1,1 miljoen die voortkomt uit de Uitvoeringsagenda is inmiddels gedaan bij het Rijk en de Provincie hoopt op toekenning.
Daarnaast biedt het Rijk 50% co-financiering voor goede voorstellen die de verkeersveiligheid bevorderen. Jaarlijks is hiervoor 50 miljoen beschikbaar over een periode van tien jaar. De komende jaren dient de Provincie hiervoor subsidieaanvragen in. 

 

zeeuwse_uitvoeringsagenda_spv_2030.pdf