Werkplan 2021

Werkplan ROVZ 2021

Met onze uitvoeringsagenda als
leidraad, risicogestuurd aan de slag!


Vorig jaar zijn we samen op weg gegaan naar een regionale risicogestuurde aanpak van verkeersonveiligheid. Door de Corona maatregelen veranderde de werkwijze en leek de weg soms langer dan we van te voren hadden gedacht. Door onze gezamenlijke inspanningen is het ons toch gelukt om op het afgesproken moment een Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV te hebben. Deze uitvoeringsagenda bevat, voor de door ons geprioriteerde thema’s, een uitvoeringsstrategie voor de komende tien jaar.

Meer leest u in ons werkplan

Werkplan ROVZ 2021