Werkplan 2019

 

Samen maken we Zeeland 100% verkeersveilig


“Zeeland verkeersveiliger maken kunnen we niet alleen. Het ROVZ werkt al jaren samen met een groep betrokken partners om de hele regio verkeersveilig
te maken: met de bestuurlijke kopgroep, waarin gemeenten, Provincie, waterschap, OM en politie zijn vertegenwoordigd, en met onze andere partners met wie we geregeld overleggen. De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in die relatie, door samen de ongevallengegevens te analyseren en plannen te maken om Zeeland veiliger te maken.
Door te denken vanuit een gezamenlijke visie waarin verkeersveiligheid voor alle Zeeuwse weggebruikers voorop staat, ontstaat een Zeeland-breed gedragen
plan. In de uitvoering heeft iedereen een eigen taak. Zo vergroten we de slagkracht en het draagvlak voor verkeersveiligheid in de provincie.


Dat dit nog steeds nodig is, blijkt uit de ongevallencijfers. Het is opvallend dat ondanks alle technologische vooruitgang er nog steeds te veel
vermijdbare ongelukken gebeuren en slachtoffers vallen. Na tijden van daling vertonen de landelijke ongevallencijfers sinds kort weer een lichte stijging.
Daarom ben ik zo blij dat minister Van Nieuwenhuizen onlangs een nieuw Strategisch Plan Verkeersveiligheid heeft gepresenteerd, waarmee het Rijk serieus werk
maakt van verkeersveiligheid. Samen met de regio’s wil het Rijk een trendbreuk realiseren en inzetten op 100 procent verkeersveiligheid.

Eén van de pijlers in het SPV is het risico-gestuurd werken. We willen daar het komend jaar al mee aan de slag binnen het speerpunt Snelheid. De SWOV heeft op de provinciale wegen onderzoek gedaan naar snelheid in relatie tot inrichting van de wegen en incidenten. Op basis van dit onderzoek willen we risico’s benoemen die we in 2019 gaan aanpakken.
Daarnaast richten we ons in Zeeland vooral op de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals schoolgaande jeugd en ouderen. Bij deze groepen zien we een toename in het aantal ongevallen met letsel. Ik roep basisscholen op meer aandacht te besteden aan
verkeerseducatie. Momenteel heeft minder dan de helft van de Zeeuwse basisscholen een Zeeuws Verkeersveiligheid Label. Dat moeten er meer worden. Het is van groot belang dat kinderen in de praktijk zien wat er in het verkeer kan gebeuren. Verkeerseducatie is letterlijk van levensbelang.

Tot slot zetten we dit jaar flink in op de MONOcampagne, de landelijke versie van ons speerpunt Aandacht. In een provincie met veel wegen waar verschillende groepen gebruik van maken, is het belangrijk dat bestuurders geconcentreerd achter het stuur zitten. Een mobiele telefoon hoort daar niet bij. We moeten elkaar daarop aanspreken, zodat het, net als rijden onder invloed, niet langer wordt geaccepteerd.”


Harry van der Maas,

Gedeputeerde mobiliteit en voorzitter ROVZ 

Werkplan ROVZ 2019