Werkplan 2018

100% verkeersveilig in Zeeland, daar gaan we voor!
 

Hoe veiliger, hoe beter. Daar kan niemand op tegen zijn. Zeker niet als het om veiligheid in het verkeer gaat. Dit nieuwe werkplan laat zien dat we pas tevreden zijn als Zeeland 100% verkeersveilig is! Daarvoor staan we samen aan de lat.
In 2017 vielen er 18 doden op de Zeeuwse wegen. De nabestaanden worden hiermee iedere dag geconfronteerd, heel ingrijpend. Daarnaast zijn er nog de vele (ernstige) verkeersslachtoffers. Daarom gaan we ook in 2018 onvermoeibaar door met onze missie: Op weg naar nul vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers! We maken wegen veiliger en investeren in gedrag. In dit werkplan leest u welke onderzoeken, acties en campagnes we daarvoor gaan uitvoeren.


In 2018 ligt de focus, net als vorig jaar, op drie hoofdthema’s. Dat zijn aandacht (alert zijn in het verkeer), snelheid en fiets. Monitoring en risico-gestuurde aanpak zijn belangrijke onderwerpen voor 2018. Om het verkeer veiliger te maken, kijken we niet alleen naar ongevalscijfers. Ook situaties die potentieel gevaarlijk zijn, brengen we in beeld. Een dergelijke risico-gestuurde aanpak werkt met indicatoren waarmee die onveilige situaties in beeld worden gebracht. Op die manier kun je beter maatregelen nemen en proactief sturen. Met andere woorden: we proberen te voorkomen dat er ongelukken gebeuren, aan de hand van data en kennis. Het kan bijvoorbeeld gaan om onveilige infrastructuur of gevaarlijk gedrag op een bepaalde weg. Het ROVZ start met de risico-gestuurde aanpak voor het thema ‘snelheid’. We doen een onderzoek naar snelheidsovertredingen op diverse Zeeuwse wegen en voeren op basis hiervan gericht campagnes uit.

Zeeuwse jongeren vormen een belangrijke doelgroep voor onze campagnes. Juist jonge Zeeuwen gaan vaak met de fiets door het verkeer. Daarom zijn ook in 2018 veel acties op jongeren gericht. Ook betrekken we hen in onze plannen en aanpak. Dat doen we bijvoorbeeld met de campagne ‘Er gaat meer kapot dan je scherm’, die een groot succes is. De filmpjes zijn ontwikkeld voor en door jongeren. De videoclips zijn  confronterend, maar nodigen ook uit om je veilig te gedragen in het verkeer. In 2018 komen er nog meer filmpjes; we krijgen nog steeds aanmeldingen van jongeren die mee willen doen. Daarnaast vernieuwen we de aanpak voor verkeerseducatie op scholen.

Uiteraard doen we het bovenstaande samen met u. Naast de bijeenkomsten van de bestuurlijke kopgroep, blijven we in gesprek met alle partners over het werkplan en de specifieke projecten. We maken samen werk van verkeersveiligheid. Het ROVZ is daarbij vooral de partner die partijen en informatie samenbrengt.
Graag zet ik me ook in 2018 weer in om Zeeland een stukje verkeersveiliger te maken! Ik nodig iedereen uit om de krachten te bundelen en mee te doen.

Harry van der Maas,

Gedeputeerde mobiliteit en voorzitter ROVZ

Werkplan ROVZ 2018 (27.58 MB)