PVVP

Zeeland bereikbaar en leefbaar houden. En vooral ook veiliger maken. Dit zijn de belangrijkste doelstellingen van het verkeersbeleid van de Provincie. In het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP) geven we aan hoe we dit doen.


Hoofdlijnen
Het PVVP is een plan van de Provincie Zeeland waar enerzijds het Rijksbeleid in is opgenomen en anderzijds dat doorwerkt in de plannen van de gemeenten en het waterschap. Het PVVP heeft een wettelijke basis en is één van de grote beleidsplannen van de Provincie.

In de hoofdlijnen is het verkeersbeleid van de Provincie gericht op:

  • bereikbaarheid: een veilig en goed functionerend wegennet;
  • openbaar vervoer: iedere inwoner van Zeeland wordt een vervoersmogelijkheid geboden met bijzondere aandacht voor scholieren en mensen die minder mobiel zijn of niet beschikken over eigen vervoer;
  • fiets: fietspaden langs wegen waar 80 km/uur gereden mag worden en drukke 60 km/uur wegen, stallingsplekken bij bushalten en carpoolplaatsen, voorzieningen voor fietsrecreatie;
  • goederenvervoer: randvoorwaarden voor duurzaam goederenvervoer en versterking van de Zeeuwse economie;
  • verkeersveiligheid: vermindering van het aantal ernstige verkeersslachtoffers (op weg naar nul).

Nieuw PVVP 2016-2027
Het PVVP 2013-2015 is in 2008 voor het laatst geactualiseerd. Inmiddels zijn er nieuwe prioriteiten in het beleid van het Rijk en de Provincie. Deze zijn mede ingegeven door veranderingen in de samenleving, mobiliteit en economie. De Provincie werkt daarom aan een nieuw PVVP voor de periode 2016-2027.

Kadernota PVVP (2.44 MB)