Monitoring

Eén van de taken van het ROVZ is het monitoren van de verkeersveiligheid. Dit betekent dat we informatie verzamelen over indicatoren die iets zeggen over hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid in Zeeland. We doen dit op verschillende manieren.
In de eerste plaats houden we bij waar en wanneer er in Zeeland dodelijke slachtoffers zijn te betreuren bij verkeersongelukken. Wanneer de oorzaak bekend is, wordt deze uiteraard ook vermeld.

Mediascans
Daarnaast bekijken we op basis van verschillende bronnen de media aandacht voor verkeersveiligheid, ongevallen en verkeershandhaving en dergelijke. In zekere zin zijn mediaberichten een objectieve indicator. Een mediabericht zegt vaak iets over een ongeval en de toedracht. Daarnaast kan het ons iets zeggen over het gevoel van verkeerveiligheid. Wanneer er heel veel media aandacht is voor een bepaalde zaak of voor verkeersveiligheid in het algemeen, kan dit het gevoel of we wel in een verkeersveilige provincie wonen, negatief beïnvloeden. Aan de andere kant kunnen veel berichten over handhaving en verkeersveiligheidsactiviteiten dit gevoel juist positief beïnvloeden.

Rapportages verkeersveiligheid
Op basis van de hierboven genoemde mediascans en de ongevallen cijfers en cijfers over het aantal gewonden en verkeersdoden, maken we ieder kwartaal een rapportage voor de Driehoeken (burgemeester, politie en justitie) in Zeeland, die van Zeeuws-Vlaanderen, Oosterscheldebekken, Walcheren en Tholen. We doen dit zodat verkeersveiligheid kan worden meegenomen in de afweging die in de Driehoeken wordt gemaakt over de prioriteiten en inzet van de politie.

Risicoindicatoren
In het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) zijn we in 2019 overgestapt naar een risico gestuurde aanpak. Dit heeft gevolgen voor de beleidsontwikkeling. Waar voorheen de ongevallencijfers de belangrijkste indicator waren voor verkeersveiligheid, zijn dat nu de risico’s die de kans op een ongeval vergroten. We hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de risico’s in Zeeland. Dit onderzoek ligt aan de basis van de Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV. Een verdere ontwikkeling van risico indicatoren volgt.