Jaarverslag 2018

Het Zeeuwse verkeer heeft in 2018 het leven geëist van 13, waarvan 3 bij een eenzijdig ongeval. Onder de slachtoffers waren er 5 fietsers en 6 bestuurders of passagier van/in een personenauto.

Elk vermijdbaar ernstig ongeval is er één te veel. Daarom houdt het ROVZ vast aan de ambitie, zoals vermeld in het Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020: op weg naar nul vermijdbare ernstige ongevallen.

 

Elke Zeeuw kent wel iemand die is omgekomen in het verkeer en weet dus hoeveel verdriet en ellende een ongeval veroorzaakt. Het is belangrijk dat het aantal verkeersslachtoffers omlaag gaat. Elke Zeeuw moet 's avonds veilig kunnen thuis komen.
Hiervoor voeren we ieder jaar verschillende activiteiten uit om de verkeersveiligheid in Zeeland te bevorderen. Het gaat om acties op het gebied van infrastructuur, educatie en voorlichting, sensibilisering, handhaving en organisatie. Samenwerking, een integrale aanpak en dwarsverbanden met andere beleidsterreinen staan daarbij centraal.

Het jaarverslag ROVZ 2018 geeft een beeld van de hoogtepunten van bovenstaande activiteiten, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid en behaalde resultaten. Speerpunten, zoals fiets, snelheid en aandacht, zijn uitgelicht met bijbehorende activiteiten. Ook dit jaar is het jaarverslag uitgevoerd in een verkorte weergave in kengetallen zoals te zien in de bijlage.

Jaarverslag ROVZ 2018