Jaarverslag 2016

 

Het Zeeuwse verkeer heeft in 2016 het leven geëist van 20 mensen, waarvan 6 bij een eenzijdig ongeval. Verder waren er onder de slachtoffers 2 voetgangers, 5 fietsers en 9 bestuurders van een personenauto.
In 2015 waren er 15 verkeersslachtoffers. In 2014 kwamen er 30 mensen om het leven. Elk vermijdbaar ernstig ongeval is er één te veel. Daarom houdt het ROVZ vast aan de ambitie, zoals vermeld in het Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020: op weg naar nul vermijdbare ernstige ongevallen.

Elke Zeeuw kent wel iemand die is omgekomen in het verkeer en weet dus hoeveel verdriet en ellende een ongeval veroorzaakt. Het is belangrijk dat het aantal verkeersslachtoffers omlaag gaat. Elke Zeeuw moet 's avonds veilig kunnen thuis komen.
Hiervoor voeren we ieder jaar verschillende activiteiten uit om de verkeersveiligheid in Zeeland te bevorderen. Het gaat om acties op het gebied van infrastructuur, educatie en voorlichting, sensibilisering, handhaving en organisatie. Samenwerking, een integrale aanpak en dwarsverbanden met andere beleidsterreinen staan daarbij centraal.

Het jaarverslag ROVZ 2016 geeft een beeld van de hoogtepunten van bovenstaande activiteiten, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid en behaalde resultaten. Speerpunten, zoals fiets, snelheid en aandacht, zijn uitgelicht met bijbehorende activiteiten. Ook dit jaar is het jaarverslag uitgevoerd in een verkorte weergave in kengetallen een beeldmateriaal, zoals te zien in de bijlage.