Beleidsplan 2010-2020

Werken aan uitvoeringsprogramma's

Het ROVZ Beleidsplan Verkeersveiligheid 2010-2020 is goedgekeurd door Provinciale Staten. Tijdens een bijeenkomst met onze verkeersveiligheidspartners (13 december 2016) bezegelden we dat ons beleidsplan en de wijze waarop onze ambitie ‘Op weg naar nul vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers’ moet worden bereikt, door alle partijen wordt gedragen. Het is van belang dat alle partners het beleidsplan op dat moment bestuurlijk hebben vastgesteld. Ondertussen maken we een begin met de uitvoering.

De maatregelen uit het beleidsplan zijn verder uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s. Hierin wordt afgesproken welke taken de verschillende partners voor hun rekening nemen, om de verkeersveiligheid in Zeeland te verbeteren.

Ten eerste is de ROVZ-organisatie aangepast. Er zijn vijf programma’s in het leven geroepen: Infra, Educatie en Voorlichting, Sensibilisering, Verkeershandhaving, en Organisatie. Bij elk programma hoort een programmamanager die de invulling van de uitvoeringsprogramma’s begeleidt. De programmamanager stelt een startnotitie op, zorgt dat het beleidsplan wordt vertaald naar een uitvoeringsprogramma met prioriteitenlijst. Verdere taken zijn het volgen van de uitvoering, fungeren als een spin in het web door met alle betrokkenen contact te onderhouden en waar nodig mensen te stimuleren.

Vervolgens stellen de veiligheidspartners zelf hun uitvoeringsprogramma’s op. De partners bepalen in grote mate zelf wat zij kunnen betekenen voor de verkeersveiligheid in Zeeland op het gebied van infrastructuur, handhaving, voorlichting en educatie.

Omdat onze partners hun begrotingen al hebben vastgesteld, is er op dit moment weinig ruimte voor grote nieuwe plannen. Toch kan er al het nodige gebeuren op het gebied van verkeersveiligheid. Zo kan al worden begonnen met het duurzaam veilig scannen van onveilige wegen en kunnen scholen die nog niet meedoen met het Zeeuwse Verkeersveiligheids Label of met VEVO (Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs) intensiever worden benaderd. Ook andere lopende activiteiten, zoals het project 'Logistieke landbouwroutes’, zetten we natuurlijk voort. Waar mogelijk beginnen we met de uitvoering van maatregelen die in het verleden zijn blijven liggen.

Voor de uitvoering van het ROVZ werkplan is al geld beschikbaar gesteld, dus ook die plannen gaan we het komende jaar uitwerken. Verder zullen werksessies en de kernteams, die in november van start gaan, inspiratie en voorstellen opleveren voor de uitvoeringsprogramma’s.

Naslagprojecten/projecten beleidsplan 2010-2020