Activiteitenoverzicht 2021

In 2021 vonden er 1918 ongevallen plaats in het Zeeuwse verkeer. Hierbij waren 355 gewonden en 11 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren (bron VIA).
Elk vermijdbaar ernstig ongeval is er één te veel. Daarom houdt het ROVZ vast aan de ambitie, zoals vermeld in het Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020: op weg naar nul vermijdbare ernstige ongevallen.

 

Vorig jaar zijn we samen op weg gegaan naar een regionale risicogestuurde aanpak van verkeersonveiligheid. Door de Corona maatregelen veranderde de werkwijze en leek de weg soms langer dan we van te voren hadden gedacht. Door onze gezamenlijke inspanningen is het ons toch gelukt om op het afgesproken moment een Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV te hebben. Deze uitvoeringsagenda bevat, voor de door ons geprioriteerde thema’s, een uitvoeringsstrategie voor de komende tien jaar.

Afbeelding Activiteitenoverzicht ROVZ 2021

Het activiteitenoverzicht geeft globaal een overzicht van de projecten en activiteiten die het ROVZ heeft uitgevoerd, waaronder diverse in samenwerking met onze partner organisaties. Bij de uitvoering van deze activiteiten maakt het ROVZ gebruik van het ROVZ Werkplan 2021 dat gebaseerd is op de Zeeuwse Uitvoeringsagenda Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV).
Deze agenda is tot stand gekomen in samenwerking met onze partners en is in 2020 vastgesteld. Dit plan gaat uit van een integrale risico gestuurde aanpak met de focus op infrastructuur en heterogeniteit, kwetsbare en onervaren weggebruikers, afleiding en verkeersovertreders

Ook dit jaar is het jaarverslag uitgevoerd in een verkorte weergave in kengetallen.

Activiteitenoverzicht ROVZ 2021