Beleid

Samenwerken aan de Zeeuwse verkeersveiligheid

Voorblad beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020

Binnen het ROVZ werken vijftien partners samen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Zeeland. De plannen en activiteiten van het ROVZ sluiten aan bij diverse landelijke en provinciale beleidsstukken, zoals de Nota Mobiliteit van het Rijk, het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) van de Provincie Zeeland en het koersdocument Permanente Verkeers Educatie van de gezamenlijke ROV's.

Ook het ROVZ maakt zelf beleidsstukken. Het Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020 geeft aan hoe de Zeeuwse verkeersveiligheidspartners de komende jaren vorm en inhoud willen geven aan de verbetering van de verkeersveiligheid.